WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

There are 7 different translations. View

Original Translation
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-27 08:02:32
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-10 15:04:34
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 06:45:42
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-27 05:42:08
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-06-19 08:14:22
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-06-19 08:13:05
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-06-19 08:10:10
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-06-17 14:03:34
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-06-22 09:28:52
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-06-19 08:15:14
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-06-19 08:16:29
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-06-19 08:16:47
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-27 05:30:23
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 06:45:48
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 05:48:22
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-27 07:27:40
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 05:36:20
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-28 08:48:49
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-28 08:33:09
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 14:27:51
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-27 07:27:28
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 06:45:48
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 07:48:57
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-28 08:49:03
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Project: Themes - Mugu
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-28 08:33:10
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-27 07:27:33
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 07:24:54
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 06:45:39
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-27 11:08:38
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 14:40:08
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-21 10:42:06
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 08:00:28
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-24 14:10:36
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-27 09:27:09
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-27 09:27:03
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-06-30 13:08:20
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-27 08:02:16
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-06-22 12:17:03
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je tu jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2020-07-28 08:48:54
Existuje jeden alebo viacero požadovaných alebo doporučených doplnkov, ktoré môžete nainštalovať, aktualizovať alebo aktivovať.
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Existuje jeden alebo viacero požadovaných alebo doporučených doplnkov, ktoré môžete nainštalovať, aktualizovať alebo aktivovať.
Source | Added: 2020-07-24 13:29:08
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Existuje jeden alebo viacero požadovaných alebo doporučených doplnkov, ktoré môžete nainštalovať, aktualizovať alebo aktivovať.
Source | Added: 2019-12-26 18:35:55
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Existuje jeden alebo viacero požadovaných alebo doporučených doplnkov, ktoré môžete nainštalovať, aktualizovať alebo aktivovať.
Source | Added: 2020-06-27 13:34:05
Je dostupný jeden alebo viac odporúčaných alebo potrebných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je dostupný jeden alebo viac odporúčaných alebo potrebných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2019-02-01 16:59:46
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Je dostupný jeden alebo viac odporúčaných alebo potrebných pluginov na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2019-02-09 09:42:41
Na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu existuje jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov.
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu existuje jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov.
Source | Added: 2020-08-25 04:56:09
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu existuje jeden alebo viac požadovaných alebo odporúčaných pluginov.
Source | Added: 2017-05-28 15:46:20
Existuje jedna alebo viacero požadované alebo doporučené pluginy nainštalovať, aktualizovať alebo aktivovať.
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Project: Themes - Pen
Existuje jedna alebo viacero požadované alebo doporučené pluginy nainštalovať, aktualizovať alebo aktivovať.
Source | Added: 2019-12-14 10:17:50
Jeden alebo viac požadovaných či odporúčaných pluginov je potrebné nainštalovať, aktualizovať alebo aktivovať.
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
Project: Themes - Ashe
Jeden alebo viac požadovaných či odporúčaných pluginov je potrebné nainštalovať, aktualizovať alebo aktivovať.
Source | Added: 2021-05-17 16:30:05
V zozname sa už nenachádzajú žiadne moduly vyžadované na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
There are one or more required or recommended plugins to install, update or activate.
V zozname sa už nenachádzajú žiadne moduly vyžadované na inštaláciu, aktualizáciu alebo aktiváciu.
Source | Added: 2017-03-04 15:06:07