WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Os pasos a continuación son unha solución temporal, xa que as edicións manuais realizadas nos arquivos de temas poden sobrescribirse con futuras actualizacións de temas. Póñase en contacto co desarrollador do tema para obter unha solución permanente. Escribimos un artigo sobre <a href="https://yoa.st/3qv"> importancia das faragullas de pan para SEO</a>.
The steps below are a temporary solution as manual edits made to theme files may be overwritten with future theme updates. Please contact the theme developer for a permanent solution. We’ve written an article about the <a href="https://yoa.st/3qv">importance of breadcrumbs for SEO</a>.
Os pasos a continuación son unha solución temporal, xa que as edicións manuais realizadas nos arquivos de temas poden sobrescribirse con futuras actualizacións de temas. Póñase en contacto co desarrollador do tema para obter unha solución permanente. Escribimos un artigo sobre <a href="https://yoa.st/3qv"> importancia das faragullas de pan para SEO</a>.
Source | Added: 2019-10-07 21:12:22
The steps below are a temporary solution as manual edits made to theme files may be overwritten with future theme updates. Please contact the theme developer for a permanent solution. We’ve written an article about the <a href="https://yoa.st/3qv">importance of breadcrumbs for SEO</a>.
Os pasos a continuación son unha solución temporal, xa que as edicións manuais realizadas nos arquivos de temas poden sobrescribirse con futuras actualizacións de temas. Póñase en contacto co desarrollador do tema para obter unha solución permanente. Escribimos un artigo sobre <a href="https://yoa.st/3qv"> importancia das faragullas de pan para SEO</a>.
Source | Added: 2019-10-07 21:12:24