Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

There are 2 different translations. View

Original Translation
Shtojca më e lehtë për përdorim Tipografie Google Fonts. S’do programim. Më shumë se 900 lloje shkronjash.
The easiest to use Google Fonts Typography Plugin. No coding required. 900+ font choices.
Shtojca më e lehtë për përdorim Tipografie Google Fonts. S’do programim. Më shumë se 900 lloje shkronjash.
Source | Added: 2019-08-13 11:49:15
The easiest to use Google Fonts Typography Plugin. No coding required. 900+ font choices.
Shtojca më e lehtë për përdorim Tipografie Google Fonts. S’do programim. Më shumë se 900 lloje shkronjash.
Source | Added: 2019-08-13 11:49:15
Shtojca më e lehtë për përdorim tipografie Google Fonts. S’do programim. Më shumë se 900 lloje shkronjash.
The easiest to use Google Fonts typography plugin. No coding required. 900+ font choices.
Shtojca më e lehtë për përdorim tipografie Google Fonts. S’do programim. Më shumë se 900 lloje shkronjash.
Source | Added: 2020-04-07 17:18:45
The easiest to use Google Fonts typography plugin. No coding required. 900+ font choices.
Shtojca më e lehtë për përdorim tipografie Google Fonts. S’do programim. Më shumë se 900 lloje shkronjash.
Source | Added: 2020-04-07 17:18:45