WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

There are 8 different translations. View

Original Translation
क्षमस्व, पण आपल्या शोध शब्दांशी काहीही जुळलेले नाही. काही वेगळ्या शब्दांबरोबर पुन्हा प्रयत्न करा
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
क्षमस्व, पण आपल्या शोध शब्दांशी काहीही जुळलेले नाही. काही वेगळ्या शब्दांबरोबर पुन्हा प्रयत्न करा
Source | Added: 2016-12-05 18:45:46
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
क्षमस्व, पण आपल्या शोध शब्दांशी काहीही जुळलेले नाही. काही वेगळ्या शब्दांबरोबर पुन्हा प्रयत्न करा
Source | Added: 2016-12-05 18:45:46
क्षमस्व, पण काहीही आपल्या शोध शब्दांशी जुळले नाही. काही वेगळे शब्द पुन्हा प्रयत्न करा.
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
क्षमस्व, पण काहीही आपल्या शोध शब्दांशी जुळले नाही. काही वेगळे शब्द पुन्हा प्रयत्न करा.
Source | Added: 2017-02-14 06:23:10
क्षमस्व, परंतु आपल्या शोध अटीशी काहीही जुळत नाही. कृपया काही भिन्न कीवर्डसह पुन्हा प्रयत्न करा.
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
क्षमस्व, परंतु आपल्या शोध अटीशी काहीही जुळत नाही. कृपया काही भिन्न कीवर्डसह पुन्हा प्रयत्न करा.
Source | Added: 2017-07-06 20:23:59
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
क्षमस्व, परंतु आपल्या शोध अटीशी काहीही जुळत नाही. कृपया काही भिन्न कीवर्डसह पुन्हा प्रयत्न करा.
Source | Added: 2017-06-20 01:56:11
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
क्षमस्व, परंतु आपल्या शोध अटीशी काहीही जुळत नाही. कृपया काही भिन्न कीवर्डसह पुन्हा प्रयत्न करा.
Source | Added: 2017-07-15 18:42:39
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
क्षमस्व, परंतु आपल्या शोध अटीशी काहीही जुळत नाही. कृपया काही भिन्न कीवर्डसह पुन्हा प्रयत्न करा.
Source | Added: 2017-07-15 18:10:39
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
क्षमस्व, परंतु आपल्या शोध अटीशी काहीही जुळत नाही. कृपया काही भिन्न कीवर्डसह पुन्हा प्रयत्न करा.
Source | Added: 2018-05-15 08:50:33
क्षमस्व: ,तुम्ही जे शोधत आहात ते सापडत नाही. कृपया परत दुसरे शब्द वापरून शोधा.
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
क्षमस्व: ,तुम्ही जे शोधत आहात ते सापडत नाही. कृपया परत दुसरे शब्द वापरून शोधा.
Source | Added: 2016-05-02 04:25:18
माफ करा, आपण शोधत असलेली संज्ञा जुळत नाही. कृपया इतर संज्ञा वापरून पुन्हा प्रयत्न करा.
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
माफ करा, आपण शोधत असलेली संज्ञा जुळत नाही. कृपया इतर संज्ञा वापरून पुन्हा प्रयत्न करा.
Source | Added: 2018-07-22 09:05:32
माफ करा , पण काहीही आपल्या शोध शब्दांशी जुळणारे सापडत नाही. कृपया काही वेगळे शब्द पुन्हा प्रयत्न करा.
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
माफ करा , पण काहीही आपल्या शोध शब्दांशी जुळणारे सापडत नाही. कृपया काही वेगळे शब्द पुन्हा प्रयत्न करा.
Source | Added: 2017-04-04 02:35:49
माफ करा. तुमची शोध संज्ञा सापडली नाही. कृपया दुसऱ्या कीवर्ड ने प्रयत्न करा.
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
माफ करा. तुमची शोध संज्ञा सापडली नाही. कृपया दुसऱ्या कीवर्ड ने प्रयत्न करा.
Source | Added: 2016-11-12 07:10:48
माफ करा पण तूम्ही टाकलेल्या शब्दाला आम्ही शोधू शकलो नाही. कृपया दुसरा शब्द निवळा.
Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
माफ करा पण तूम्ही टाकलेल्या शब्दाला आम्ही शोधू शकलो नाही. कृपया दुसरा शब्द निवळा.
Source | Added: 2016-05-03 08:55:54
Skip to toolbar