New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations.

Original Translation
Mali by nové osoby dostávať automatický informačný EME email týkajúci sa nových podujatí, ak je jeho odosielanie naplánované? Upozornenie: Nastavenie tejto možnosti na "áno" nie je v súlade s GDPR, mali by ste ľudí požiadať, aby sa prihlásili do príslušných skupín a/alebo na odber noviniek.
Should new persons receive the automatic EME newsletter concerning new events if it is scheduled to go out? Warning: setting this to 'yes' is not GDPR compliant, you should ask people to subscribe to the relevant groups and/or newsletter.
Mali by nové osoby dostávať automatický informačný EME email týkajúci sa nových podujatí, ak je jeho odosielanie naplánované? Upozornenie: Nastavenie tejto možnosti na "áno" nie je v súlade s GDPR, mali by ste ľudí požiadať, aby sa prihlásili do príslušných skupín a/alebo na odber noviniek.
Source | Added: 2022-05-17 21:54:18
Should new persons receive the automatic EME newsletter concerning new events if it is scheduled to go out? Warning: setting this to 'yes' is not GDPR compliant, you should ask people to subscribe to the relevant groups and/or newsletter.
Mali by nové osoby dostávať automatický informačný EME email týkajúci sa nových podujatí, ak je jeho odosielanie naplánované? Upozornenie: Nastavenie tejto možnosti na "áno" nie je v súlade s GDPR, mali by ste ľudí požiadať, aby sa prihlásili do príslušných skupín a/alebo na odber noviniek.
Source | Added: 2022-05-17 21:54:18