WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Once you've found a combination you love, you can press save and make the changes publicly visible.
Sapo të keni gjetur një ndërthurje që ju pëlqen, mund të shtypni Ruaje dhe t’i bëni ndryshimet të dukshme publikisht.
Source | Added: 2018-12-11 17:05:00
Once you've found a combination you love, you can press save and make the changes publicly visible.
Sapo të keni gjetur një ndërthurje që ju pëlqen, mund të shtypni Ruaje dhe t’i bëni ndryshimet të dukshme publikisht.
Source | Added: 2018-12-13 11:24:55