WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Pasi koleksioni të jetë miratuar, do të merrni një email të ngjashëm me këtë.
Once the collection is approved you'll receive an email like this.
Pasi koleksioni të jetë miratuar, do të merrni një email të ngjashëm me këtë.
Source | Added: 2019-02-03 11:07:00
Once the collection is approved you'll receive an email like this.
Pasi koleksioni të jetë miratuar, do të merrni një email të ngjashëm me këtë.
Source | Added: 2019-02-03 11:07:02