Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.
Àwòràn gbígbé kùnà. Tí èyí bá jé̩ fó̩tò tàbí àwòran ńlá, jó̩wò̩ wo mú àdínkù bá ìwo̩n rè̩ kí ó sì gbìdánwò si.
Source | Added: 2020-02-05 09:24:21
Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.
Àwòràn gbígbé kùnà. Tí èyí bá jé̩ fó̩tò tàbí àwòran ńlá, jó̩wò̩ wo mú àdínkù bá ìwo̩n rè̩ kí ó sì gbìdánwò si.
Source | Added: 2020-02-05 09:24:21