New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations.

Original Translation
Mediya yüklənmə uğursuz oldu. Bu bir şəkil və ya böyük bir görüntüdürsə, zəhmət olmasa kiçildin və yenidən cəhd edin.
Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.
Mediya yüklənmə uğursuz oldu. Bu bir şəkil və ya böyük bir görüntüdürsə, zəhmət olmasa kiçildin və yenidən cəhd edin.
Source | Added: 2019-12-22 19:40:09
Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.
Mediya yüklənmə uğursuz oldu. Bu bir şəkil və ya böyük bir görüntüdürsə, zəhmət olmasa kiçildin və yenidən cəhd edin.
Source | Added: 2019-12-22 19:40:09
Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.
Mediya yüklənmə uğursuz oldu. Bu bir şəkil və ya böyük bir görüntüdürsə, zəhmət olmasa kiçildin və yenidən cəhd edin.
Source | Added: 2019-12-22 19:40:09
Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.
Mediya yüklənmə uğursuz oldu. Bu bir şəkil və ya böyük bir görüntüdürsə, zəhmət olmasa kiçildin və yenidən cəhd edin.
Source | Added: 2019-12-22 19:40:09
Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.
Mediya yüklənmə uğursuz oldu. Bu bir şəkil və ya böyük bir görüntüdürsə, zəhmət olmasa kiçildin və yenidən cəhd edin.
Source | Added: 2019-12-22 19:40:09
Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.
Mediya yüklənmə uğursuz oldu. Bu bir şəkil və ya böyük bir görüntüdürsə, zəhmət olmasa kiçildin və yenidən cəhd edin.
Source | Added: 2019-12-22 19:40:09
Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.
Mediya yüklənmə uğursuz oldu. Bu bir şəkil və ya böyük bir görüntüdürsə, zəhmət olmasa kiçildin və yenidən cəhd edin.
Source | Added: 2019-12-22 19:40:09
Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.
Mediya yüklənmə uğursuz oldu. Bu bir şəkil və ya böyük bir görüntüdürsə, zəhmət olmasa kiçildin və yenidən cəhd edin.
Source | Added: 2019-12-22 19:40:09