WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Fí ewì sínú. Lo ààtò ìfàyèsí àkàns̩e tàbí to̩kási àwo̩n o̩ro̩ orin
Insert poetry. Use special spacing formats. Or quote song lyrics.
Fí ewì sínú. Lo ààtò ìfàyèsí àkàns̩e tàbí to̩kási àwo̩n o̩ro̩ orin
Source | Added: 2020-02-18 13:27:45
Insert poetry. Use special spacing formats. Or quote song lyrics.
Fí ewì sínú. Lo ààtò ìfàyèsí àkàns̩e tàbí to̩kási àwo̩n o̩ro̩ orin
Source | Added: 2020-02-18 13:27:45
Insert poetry. Use special spacing formats. Or quote song lyrics.
Fí ewì sínú. Lo ààtò ìfàyèsí àkàns̩e tàbí to̩kási àwo̩n o̩ro̩ orin
Source | Added: 2020-02-18 13:27:45
Insert poetry. Use special spacing formats. Or quote song lyrics.
Fí ewì sínú. Lo ààtò ìfàyèsí àkàns̩e tàbí to̩kási àwo̩n o̩ro̩ orin
Source | Added: 2020-02-18 13:27:45
Insert poetry. Use special spacing formats. Or quote song lyrics.
Fí ewì sínú. Lo ààtò ìfàyèsí àkàns̩e tàbí to̩kási àwo̩n o̩ro̩ orin
Source | Added: 2020-02-18 13:27:45