WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
V prípade, že emaily od picu končia u vášho klienta v priečinku SPAM, ten môže buď odosielateľa (no-reply@ + názov vašej domény) pridať do whitelistu, poprípade vy môžete použiť <a href="https://picu.io/docs/developers/#custom-from-name-address">tento filter</a> a zmeniť meno a adresu odosielateľa.
In case picu emails end up in the client’s SPAM folder, they can either whitelist the from address (no-reply@ + your domain name) or you can use <a href="https://picu.io/docs/developers/#custom-from-name-address">this filter</a> to change the FROM name and address.
V prípade, že emaily od picu končia u vášho klienta v priečinku SPAM, ten môže buď odosielateľa (no-reply@ + názov vašej domény) pridať do whitelistu, poprípade vy môžete použiť <a href="https://picu.io/docs/developers/#custom-from-name-address">tento filter</a> a zmeniť meno a adresu odosielateľa.
Source | Added: 2020-07-10 22:37:25
In case picu emails end up in the client’s SPAM folder, they can either whitelist the from address (no-reply@ + your domain name) or you can use <a href="https://picu.io/docs/developers/#custom-from-name-address">this filter</a> to change the FROM name and address.
V prípade, že emaily od picu končia u vášho klienta v priečinku SPAM, ten môže buď odosielateľa (no-reply@ + názov vašej domény) pridať do whitelistu, poprípade vy môžete použiť <a href="https://picu.io/docs/developers/#custom-from-name-address">tento filter</a> a zmeniť meno a adresu odosielateľa.
Source | Added: 2020-07-10 22:07:23