New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations.

Original Translation
V 90% prípadov sa tento problém vyskytuje kvôli používaniu nejakého pluginu na <em>optimalizáciu</em> alebo cachovanie obsahu. Uistite sa, že v nastaveniach daných pluginov vylúčite picu zbierky z optimalizácie alebo cachovania.
In 90% of cases this issue stems from using some kind of <em>optimization</em> or caching plugin. Please make sure to exclude picu collections from any kind of optimization or caching in the respective plugin’s settings.
V 90% prípadov sa tento problém vyskytuje kvôli používaniu nejakého pluginu na <em>optimalizáciu</em> alebo cachovanie obsahu. Uistite sa, že v nastaveniach daných pluginov vylúčite picu zbierky z optimalizácie alebo cachovania.
Source | Added: 2020-07-10 22:37:25
In 90% of cases this issue stems from using some kind of <em>optimization</em> or caching plugin. Please make sure to exclude picu collections from any kind of optimization or caching in the respective plugin’s settings.
V 90% prípadov sa tento problém vyskytuje kvôli používaniu nejakého pluginu na <em>optimalizáciu</em> alebo cachovanie obsahu. Uistite sa, že v nastaveniach daných pluginov vylúčite picu zbierky z optimalizácie alebo cachovania.
Source | Added: 2020-07-10 21:59:00