WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Figurat e ngarkuara përmes picu-t janë <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">veçmas</a> prej mediatekës së rregullt. Kjo vjen edhe pse është konceptuar enkas kështu. I ndajmë, ngaqë figurat nën shqyrtim zakonisht s’janë të përfunduara dhe s’janë për botim.
Images uploaded through picu are <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">separated</a> from the the regular media library. This is also by design. We separate them, because proofing images are usually not finished and are not meant to be published.
Figurat e ngarkuara përmes picu-t janë <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">veçmas</a> prej mediatekës së rregullt. Kjo vjen edhe pse është konceptuar enkas kështu. I ndajmë, ngaqë figurat nën shqyrtim zakonisht s’janë të përfunduara dhe s’janë për botim.
Source | Added: 2019-03-25 16:24:06
Images uploaded through picu are <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">separated</a> from the the regular media library. This is also by design. We separate them, because proofing images are usually not finished and are not meant to be published.
Figurat e ngarkuara përmes picu-t janë <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">veçmas</a> prej mediatekës së rregullt. Kjo vjen edhe pse është konceptuar enkas kështu. I ndajmë, ngaqë figurat nën shqyrtim zakonisht s’janë të përfunduara dhe s’janë për botim.
Source | Added: 2019-03-25 16:24:06