WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Jeśli twoje elementy mają różną wysokość, możesz rozpocząć każdy wiersz cegiełek od nowej linii zamiast układu murowanego.
If your items have different heights, you can start each row of items from a new line instead of the masonry style.
Jeśli twoje elementy mają różną wysokość, możesz rozpocząć każdy wiersz cegiełek od nowej linii zamiast układu murowanego.
Source | Added: 2019-02-01 18:25:46