WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Ak máte viac typov súborov CSS na jeden typ média, môžu sa načítať mimo poradia a pri asynchrónnom načítaní môžu narušiť váš dizajn.
If you have multiple css files per media type, they may load out of order and break your design when loaded asynchronously.
Ak máte viac typov súborov CSS na jeden typ média, môžu sa načítať mimo poradia a pri asynchrónnom načítaní môžu narušiť váš dizajn.
Source | Added: 2020-03-18 09:47:32
If you have multiple css files per media type, they may load out of order and break your design when loaded asynchronously.
Ak máte viac typov súborov CSS na jeden typ média, môžu sa načítať mimo poradia a pri asynchrónnom načítaní môžu narušiť váš dizajn.
Source | Added: 2020-04-03 08:16:01