WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
If you'd rather not rely on an external service to serve SWFObject to your users, you can choose to reference a copy of SWFObject that is included with WordPress. To ensure you're utilizing the latest version of SWFObject, this option will reference the copy that is included with your Wordpress installation, unless your that installation is older than Wordpress 3.3.2. In that case, selecting this option will reference the copy of SWFObject which is included with Kimili Flash Embed. In either case, selecting this option serves SWFObject from the same server as the rest of your website.
Ако предпочитате да не се разчита на външна служба да служи SWFObject на потребителите си, можете да изберете да се цитира копие на SWFObject, който е включен с WordPress. За да сте сигурни, че сте използване на най-новата версия на SWFObject, тази опция ще се отнася до копието, което е включено във вашата инсталация на Wordpress, освен ако не си, че инсталацията е по-стар от Wordpress 3.3.2. В този случай, изборът на тази опция ще се отнася до копието на SWFObject която е включена с Kimili Флаш Embed. Във всеки случай, изборът на тази опция служи SWFObject от същия сървър, като останалата част от вашия сайт.
Source | Added: 2015-09-30 23:12:01
If you'd rather not rely on an external service to serve SWFObject to your users, you can choose to reference a copy of SWFObject that is included with WordPress. To ensure you're utilizing the latest version of SWFObject, this option will reference the copy that is included with your Wordpress installation, unless your that installation is older than Wordpress 3.3.2. In that case, selecting this option will reference the copy of SWFObject which is included with Kimili Flash Embed. In either case, selecting this option serves SWFObject from the same server as the rest of your website.
Ако предпочитате да не се разчита на външна служба да служи SWFObject на потребителите си, можете да изберете да се цитира копие на SWFObject, който е включен с WordPress. За да сте сигурни, че сте използване на най-новата версия на SWFObject, тази опция ще се отнася до копието, което е включено във вашата инсталация на Wordpress, освен ако не си, че инсталацията е по-стар от Wordpress 3.3.2. В този случай, изборът на тази опция ще се отнася до копието на SWFObject която е включена с Kimili Флаш Embed. Във всеки случай, изборът на тази опция служи SWFObject от същия сървър, като останалата част от вашия сайт.
Source | Added: 2015-09-30 23:14:04
Skip to toolbar