WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Heidi është një temë e thjeshtë me një skemë zbavitëse ngjyrash, lehtësisht e ndryshueshme. E konceptuar “së pari për celular” dhe theks te të qenët reaguese, Heidi është gati për përdorim në një larmi madhësish ekranesh dhe nëpër pajisje të ndryshme.
Heidi is a simple theme with a fun, easily customizable color scheme. Designed with a mobile-first approach and an emphasis on responsive design, Heidi is ready-for-use on a multitude of screen sizes and across devices.
Heidi është një temë e thjeshtë me një skemë zbavitëse ngjyrash, lehtësisht e ndryshueshme. E konceptuar “së pari për celular” dhe theks te të qenët reaguese, Heidi është gati për përdorim në një larmi madhësish ekranesh dhe nëpër pajisje të ndryshme.
Source | Added: 2021-04-25 20:48:12