WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Proszę wpisać słowo lub dwa - bez spacji - aby utworzyć unikatowy adres internetowy tylko dla tego nagłówka, zwany „kotwicą”. Następnie będzie można utworzyć bezpośredni odnośnik do wybranego miejsca strony.
Enter a word or two — without spaces — to make a unique web address just for this heading, called an “anchor.” Then, you’ll be able to link directly to this section of your page.
Proszę wpisać słowo lub dwa - bez spacji - aby utworzyć unikatowy adres internetowy tylko dla tego nagłówka, zwany „kotwicą”. Następnie będzie można utworzyć bezpośredni odnośnik do wybranego miejsca strony.
Source | Added: 2020-03-05 15:06:26
Enter a word or two — without spaces — to make a unique web address just for this heading, called an “anchor.” Then, you’ll be able to link directly to this section of your page.
Proszę wpisać słowo lub dwa - bez spacji - aby utworzyć unikatowy adres internetowy tylko dla tego nagłówka, zwany „kotwicą”. Następnie będzie można utworzyć bezpośredni odnośnik do wybranego miejsca strony.
Source | Added: 2020-03-05 15:06:26