New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Yazıların tamamını <a href="%1$s">"xüsusi" etiketi</a> ilə və ya istədiyiniz bir etiketlə asan bir şəkildə önə çıxarın. Mövzunuz xüsusi içərik sahəsində %2$s ədədə qədər yazını dəstəkləyər.
Easily feature all posts with the <a href="%1$s">"featured" tag</a> or a tag of your choice. Your theme supports up to %2$s posts in its featured content area.
Yazıların tamamını <a href="%1$s">"xüsusi" etiketi</a> ilə və ya istədiyiniz bir etiketlə asan bir şəkildə önə çıxarın. Mövzunuz xüsusi içərik sahəsində %2$s ədədə qədər yazını dəstəkləyər.
Source | Added: 2015-09-15 21:39:56
Easily feature all posts with the <a href="%1$s">"featured" tag</a> or a tag of your choice. Your theme supports up to %2$s posts in its featured content area.
Yazıların tamamını <a href="%1$s">"xüsusi" etiketi</a> ilə və ya istədiyiniz bir etiketlə asan bir şəkildə önə çıxarın. Mövzunuz xüsusi içərik sahəsində %2$s ədədə qədər yazını dəstəkləyər.
Source | Added: 2015-09-15 22:05:25
Easily feature all posts with the <a href="%1$s">"featured" tag</a> or a tag of your choice. Your theme supports up to %2$s posts in its featured content area.
Yazıların tamamını <a href="%1$s">"xüsusi" etiketi</a> ilə və ya istədiyiniz bir etiketlə asan bir şəkildə önə çıxarın. Mövzunuz xüsusi içərik sahəsində %2$s ədədə qədər yazını dəstəkləyər.
Source | Added: 2015-11-28 08:35:18
Easily feature all posts with the <a href="%1$s">"featured" tag</a> or a tag of your choice. Your theme supports up to %2$s posts in its featured content area.
Yazıların tamamını <a href="%1$s">"xüsusi" etiketi</a> ilə və ya istədiyiniz bir etiketlə asan bir şəkildə önə çıxarın. Mövzunuz xüsusi içərik sahəsində %2$s ədədə qədər yazını dəstəkləyər.
Source | Added: 2015-07-23 05:58:27
Easily feature all posts with the <a href="%1$s">"featured" tag</a> or a tag of your choice. Your theme supports up to %2$s posts in its featured content area.
Yazıların tamamını <a href="%1$s">"xüsusi" etiketi</a> ilə və ya istədiyiniz bir etiketlə asan bir şəkildə önə çıxarın. Mövzunuz xüsusi içərik sahəsində %2$s ədədə qədər yazını dəstəkləyər.
Source | Added: 2015-07-23 16:14:48