WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Custom positioning is not considered best practice for responsive web design and should not be used too frequently.
Vlastné umiestnenie nie je považované za najlepšie riešenie pre responzívny dizajn a nemalo by sa používať príliš často.
Source | Added: 2019-04-18 21:13:03
Custom positioning is not considered best practice for responsive web design and should not be used too frequently.
Vlastné umiestnenie nie je považované za najlepšie riešenie pre responzívny dizajn a nemalo by sa používať príliš často.
Source | Added: 2019-04-18 20:15:44
Skip to toolbar