WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Classic Editor är ett officiellt WordPress-tillägg och kommer att ha fullt stöd och kommer att underhållas åtminstone till år 2022, eller så länge som det behövs.
Classic Editor is an official WordPress plugin, and will be fully supported and maintained until at least 2022, or as long as is necessary.
Classic Editor är ett officiellt WordPress-tillägg och kommer att ha fullt stöd och kommer att underhållas åtminstone till år 2022, eller så länge som det behövs.
Source | Added: 2019-01-30 00:36:09
Classic Editor is an official WordPress plugin, and will be fully supported and maintained until at least 2022, or as long as is necessary.
Classic Editor är ett officiellt WordPress-tillägg och kommer att ha fullt stöd och kommer att underhållas åtminstone till år 2022, eller så länge som det behövs.
Source | Added: 2019-01-30 00:36:09