New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations.

Original Translation
Blokkeer aanvallers op basis van IP of maak geavanceerde regels gebaseerd op IP bereik, hostnaam, user agent en verwijzer.
Block attackers by IP or build advanced rules based on IP Range, Hostname, User Agent and Referrer.
Blokkeer aanvallers op basis van IP of maak geavanceerde regels gebaseerd op IP bereik, hostnaam, user agent en verwijzer.
Source | Added: 2021-07-21 15:12:54
Block attackers by IP or build advanced rules based on IP Range, Hostname, User Agent and Referrer.
Blokkeer aanvallers op basis van IP of maak geavanceerde regels gebaseerd op IP bereik, hostnaam, user agent en verwijzer.
Source | Added: 2021-07-21 15:12:54