WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang gawaing ito? Ang pagkilos na ito ay hindi na maibabalik
Are you sure you want to delete this task? This action is irreversible
Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang gawaing ito? Ang pagkilos na ito ay hindi na maibabalik
Source | Added: 2018-08-10 12:57:14
Are you sure you want to delete this task? This action is irreversible
Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang gawaing ito? Ang pagkilos na ito ay hindi na maibabalik
Source | Added: 2018-08-10 12:57:14