WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Bude vám zaslán e-mail s oznámením, že klient sbírku schválil. Tento e-mail bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem uživatelském profilu. V nastavení WordPress jděte do "uživatelé/váš-profil" pro zobrazení či změnu této adresy. Ujistěte se, že je správný a funkční, jinak nebudete dostávat žádná upozornění!
An email will be sent to you, announcing that the client has approved a collection. This email will be sent to the email address specified in your user profile. In the WordPress Admin go to “Users > Your Profile” to see/change that address. Make sure it is correct and working, otherwise you won’t receive any notifications!
Bude vám zaslán e-mail s oznámením, že klient sbírku schválil. Tento e-mail bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem uživatelském profilu. V nastavení WordPress jděte do "uživatelé/váš-profil" pro zobrazení či změnu této adresy. Ujistěte se, že je správný a funkční, jinak nebudete dostávat žádná upozornění!
Source | Added: 2020-05-16 10:28:43
An email will be sent to you, announcing that the client has approved a collection. This email will be sent to the email address specified in your user profile. In the WordPress Admin go to “Users > Your Profile” to see/change that address. Make sure it is correct and working, otherwise you won’t receive any notifications!
Bude vám zaslán e-mail s oznámením, že klient sbírku schválil. Tento e-mail bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem uživatelském profilu. V nastavení WordPress jděte do "uživatelé/váš-profil" pro zobrazení či změnu této adresy. Ujistěte se, že je správný a funkční, jinak nebudete dostávat žádná upozornění!
Source | Added: 2020-05-16 10:28:43