WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Alla medgivanden är inaktiverade som standard. Vid den första registreringen måste användarna samtycka till din integritetspolicy. Beroende på din integritetspolicy bör du registrera flera typer av samtycke på sidan och låta dem välja på/av.
All consents are disabled by default. On first registration, your users will need to consent to your privacy policy. Depending on your privacy policy you should register multiple types of consent on this page and allow them to be toggled on/off.
Alla medgivanden är inaktiverade som standard. Vid den första registreringen måste användarna samtycka till din integritetspolicy. Beroende på din integritetspolicy bör du registrera flera typer av samtycke på sidan och låta dem välja på/av.
Source | Added: 2018-05-20 18:05:27
All consents are disabled by default. On first registration, your users will need to consent to your privacy policy. Depending on your privacy policy you should register multiple types of consent on this page and allow them to be toggled on/off.
Alla medgivanden är inaktiverade som standard. Vid den första registreringen måste användarna samtycka till din integritetspolicy. Beroende på din integritetspolicy bör du registrera flera typer av samtycke på sidan och låta dem välja på/av.
Source | Added: 2018-05-20 18:05:27