WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Add a template to NextGEN Gallery that provides multiple-file downloads for trade/media galleries
Lägger till en mall för NextGEN Gallery som tillhandahåller nedladdning av flera filer för handels- och mediegallerier
Source | Added: 2017-11-30 11:13:34
Add a template to NextGEN Gallery that provides multiple-file downloads for trade/media galleries
Lägger till en mall för NextGEN Gallery som tillhandahåller nedladdning av flera filer för handels- och mediegallerier
Source | Added: 2017-11-30 11:13:34
Skip to toolbar