WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Isang simpleng WordPress plugin para pamahalaan ang mga proyekto at mga gawaing. Pinagsama sa BuddyPress Groups para sa pinakamahusay na karanasan sa pakikipagtulungan.
A simple WordPress plugin for managing projects and tasks. Integrated into BuddyPress Groups for best collaborative experience.
Isang simpleng WordPress plugin para pamahalaan ang mga proyekto at mga gawaing. Pinagsama sa BuddyPress Groups para sa pinakamahusay na karanasan sa pakikipagtulungan.
Source | Added: 2018-08-10 08:50:52
A simple WordPress plugin for managing projects and tasks. Integrated into BuddyPress Groups for best collaborative experience.
Isang simpleng WordPress plugin para pamahalaan ang mga proyekto at mga gawaing. Pinagsama sa BuddyPress Groups para sa pinakamahusay na karanasan sa pakikipagtulungan.
Source | Added: 2018-08-10 08:50:53
A simple WordPress plugin for managing projects and tasks. Integrated into BuddyPress Groups for best collaborative experience.
Isang simpleng WordPress plugin para pamahalaan ang mga proyekto at mga gawaing. Pinagsama sa BuddyPress Groups para sa pinakamahusay na karanasan sa pakikipagtulungan.
Source | Added: 2018-08-10 05:51:18
A simple WordPress plugin for managing projects and tasks. Integrated into BuddyPress Groups for best collaborative experience.
Isang simpleng WordPress plugin para pamahalaan ang mga proyekto at mga gawaing. Pinagsama sa BuddyPress Groups para sa pinakamahusay na karanasan sa pakikipagtulungan.
Source | Added: 2018-08-10 05:51:18