New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations.

Original Translation
Ett <a href="%1$s" target="%2$s">Mailgun</a>-konto är obligatoriskt för att använda detta tillägg och Mailgun-tjänsten.
A <a href="%1$s" target="%2$s">Mailgun</a> account is required to use this plugin and the Mailgun service.
Ett <a href="%1$s" target="%2$s">Mailgun</a>-konto är obligatoriskt för att använda detta tillägg och Mailgun-tjänsten.
Source | Added: 2021-12-29 17:34:10
A <a href="%1$s" target="%2$s">Mailgun</a> account is required to use this plugin and the Mailgun service.
Ett <a href="%1$s" target="%2$s">Mailgun</a>-konto är obligatoriskt för att använda detta tillägg och Mailgun-tjänsten.
Source | Added: 2021-12-29 17:34:10