WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
<strong>Asistencë Me Përparësi:</strong> Bëjmë ç’mundemi për të dhënë asistencë dhe për t’ju përgjigjur pyetjeve në forumet e WordPress.org-ut, por, ju lutemi, kini parasysh që asistenca personale me përparësi përmes email-esh garantohet vetëm për personat që kanë blerë një <a href="https://picu.io/pro/">licencë Pro</a> tona.
<strong>Priority Support:</strong> We try our best to provide support and answer questions in the WordPress.org forums, but please be aware that one-on-one priority support via email is only guaranteed to people who bought a <a href="https://picu.io/pro/">Pro license</a>.
<strong>Asistencë Me Përparësi:</strong> Bëjmë ç’mundemi për të dhënë asistencë dhe për t’ju përgjigjur pyetjeve në forumet e WordPress.org-ut, por, ju lutemi, kini parasysh që asistenca personale me përparësi përmes email-esh garantohet vetëm për personat që kanë blerë një <a href="https://picu.io/pro/">licencë Pro</a> tona.
Source | Added: 2019-03-25 16:16:41
<strong>Priority Support:</strong> We try our best to provide support and answer questions in the WordPress.org forums, but please be aware that one-on-one priority support via email is only guaranteed to people who bought a <a href="https://picu.io/pro/">Pro license</a>.
<strong>Asistencë Me Përparësi:</strong> Bëjmë ç’mundemi për të dhënë asistencë dhe për t’ju përgjigjur pyetjeve në forumet e WordPress.org-ut, por, ju lutemi, kini parasysh që asistenca personale me përparësi përmes email-esh garantohet vetëm për personat që kanë blerë një <a href="https://picu.io/pro/">licencë Pro</a> tona.
Source | Added: 2019-03-25 16:16:41