WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
<p><strong>TEÑA EN CONTA:</strong></p><p><em>O analizador revela erros que doutro xeito poderían pasar desapercibidos. A menos que se trate dun erro fatal, WordPress pode funcionar correctamente; con todo, PHP continuará rexistrando o erro ata que se resolva. Póñase en contacto co autor de calquera tema ou complemento</em> <strong>mencionado anteriormente</strong> <em>e corte/pegue o erro da área de texto.</em> <strong>Non utilice unha captura de pantalla, pode cortar parte do texto do erro.</strong> <em>Tamén pode estar dispoñible información adicional sobre o erro en <a href="http://www.childthemeconfigurator.com/child-theme-faqs/" target="_blank"> Documentación de CTC</a> .</em></p>
<p><strong>PLEASE NOTE:</strong></p><p><em>The analyzer reveals errors that may otherwise go undetected. Unless this is a fatal error, WordPress may appear to work correctly; however, PHP will continue to log the error until it is resolved. Please contact the author of any theme or plugin</em> <strong>mentioned above</strong> <em>and cut/paste the error from the text area.</em> <strong>Do not use a screen capture as it may cut off part of the error text.</strong> <em>Additional information about the error may also be available in the <a href="http://www.childthemeconfigurator.com/child-theme-faqs/" target="_blank">CTC documentation</a>.</em></p>
<p><strong>TEÑA EN CONTA:</strong></p><p><em>O analizador revela erros que doutro xeito poderían pasar desapercibidos. A menos que se trate dun erro fatal, WordPress pode funcionar correctamente; con todo, PHP continuará rexistrando o erro ata que se resolva. Póñase en contacto co autor de calquera tema ou complemento</em> <strong>mencionado anteriormente</strong> <em>e corte/pegue o erro da área de texto.</em> <strong>Non utilice unha captura de pantalla, pode cortar parte do texto do erro.</strong> <em>Tamén pode estar dispoñible información adicional sobre o erro en <a href="http://www.childthemeconfigurator.com/child-theme-faqs/" target="_blank"> Documentación de CTC</a> .</em></p>
Source | Added: 2019-10-29 00:32:52
<p><strong>PLEASE NOTE:</strong></p><p><em>The analyzer reveals errors that may otherwise go undetected. Unless this is a fatal error, WordPress may appear to work correctly; however, PHP will continue to log the error until it is resolved. Please contact the author of any theme or plugin</em> <strong>mentioned above</strong> <em>and cut/paste the error from the text area.</em> <strong>Do not use a screen capture as it may cut off part of the error text.</strong> <em>Additional information about the error may also be available in the <a href="http://www.childthemeconfigurator.com/child-theme-faqs/" target="_blank">CTC documentation</a>.</em></p>
<p><strong>TEÑA EN CONTA:</strong></p><p><em>O analizador revela erros que doutro xeito poderían pasar desapercibidos. A menos que se trate dun erro fatal, WordPress pode funcionar correctamente; con todo, PHP continuará rexistrando o erro ata que se resolva. Póñase en contacto co autor de calquera tema ou complemento</em> <strong>mencionado anteriormente</strong> <em>e corte/pegue o erro da área de texto.</em> <strong>Non utilice unha captura de pantalla, pode cortar parte do texto do erro.</strong> <em>Tamén pode estar dispoñible información adicional sobre o erro en <a href="http://www.childthemeconfigurator.com/child-theme-faqs/" target="_blank"> Documentación de CTC</a> .</em></p>
Source | Added: 2019-10-29 00:32:52