WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Mbrojtja Nga Vjedhjet</a> ju ndihmon të parandaloni vjedhje figurash të koleksioneve picu përmes shtimit të një shenjë <em>watermark</em> te ngarkimet tuaja dhe më tepër.
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Theft Protection</a> helps you to prevent image theft from picu collections by adding a watermark to your uploads and more.
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Mbrojtja Nga Vjedhjet</a> ju ndihmon të parandaloni vjedhje figurash të koleksioneve picu përmes shtimit të një shenjë <em>watermark</em> te ngarkimet tuaja dhe më tepër.
Source | Added: 2019-04-14 19:29:29
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Theft Protection</a> helps you to prevent image theft from picu collections by adding a watermark to your uploads and more.
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Mbrojtja Nga Vjedhjet</a> ju ndihmon të parandaloni vjedhje figurash të koleksioneve picu përmes shtimit të një shenjë <em>watermark</em> te ngarkimet tuaja dhe më tepër.
Source | Added: 2019-04-14 19:29:32