WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
<a href="https://picu.io/pro/selection-options/">Mundësi Përzgjedhje</a> ju lejon të përcaktoni numrin e figurave që lypset të përzgjidhen nga klienti juaj për ta quajtur të miratuar një koleksion.
<a href="https://picu.io/pro/selection-options/">Selection Options</a> allows you to define the number of images your client needs to select to approve a collection.
<a href="https://picu.io/pro/selection-options/">Mundësi Përzgjedhje</a> ju lejon të përcaktoni numrin e figurave që lypset të përzgjidhen nga klienti juaj për ta quajtur të miratuar një koleksion.
Source | Added: 2019-03-25 16:15:19
<a href="https://picu.io/pro/selection-options/">Selection Options</a> allows you to define the number of images your client needs to select to approve a collection.
<a href="https://picu.io/pro/selection-options/">Mundësi Përzgjedhje</a> ju lejon të përcaktoni numrin e figurave që lypset të përzgjidhen nga klienti juaj për ta quajtur të miratuar një koleksion.
Source | Added: 2019-03-25 16:15:19