WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
”Åtgärdslänkar” för att välja alternativ redigerare. Visas om användarna tillåts växla mellan redigerarna.
"Action links" to choose alternative editor. Visible when the users are allowed to switch editors.
”Åtgärdslänkar” för att välja alternativ redigerare. Visas om användarna tillåts växla mellan redigerarna.
Source | Added: 2018-12-06 20:38:34
"Action links" to choose alternative editor. Visible when the users are allowed to switch editors.
”Åtgärdslänkar” för att välja alternativ redigerare. Visas om användarna tillåts växla mellan redigerarna.
Source | Added: 2018-12-06 20:38:34